Bevlogenheid

 

Woningbouwcorporatie

Voor een grote Woningbouwcorporatie heeft be origin een bevlogenheidsonderzoek gehouden onder de medewerkers. Het onderzoek heeft zich gericht op drie, door de organisatie geformuleerde, pijlers; samenwerking, teambeleving en cultuur. Wij hebben deze thema’s geoperationaliseerd naar een kwalitatief onderzoek, waarbij we middels interviews deze thema’s nader hebben onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in een adviesrapport, waarbij advies is uitgebracht op zowel de organisatieaspecten als de individuele aspecten. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de implementatie van dit advies, zowel aan de medewerkerskant, als de organisatiekant.

Wat kan de medewerker doen?

Sommige mensen zijn van nature bevlogen, maar bevlogenheid is ook zeker te stimuleren. Bevlogen mensen bezitten bepaalde stabiele persoonlijkheidstrekken die bijdragen aan bevlogenheid. Deze mensen voelen zich van nature energiek, tonen initiatief en zijn toegewijd en enthousiast. Maar ook bij mensen die van nature minder beschikken over het ‘bevlogenheidsgen’, is bevlogenheid te stimuleren door middel van training, coaching en het hebben van inspirerende doelen.

Een belangrijke bijdrage aan bevlogenheid is de mate waarin je eigenaarschap laat zien. Zelf de verantwoordelijkheid nemen om keuzes te maken en daarin dicht bij jezelf durven én kunnen blijven. Hoe authentiek en oorspronkelijk durf je te zijn? Geloven in je eigen kunnen en gaan voor wat je wilt bereiken. En bij tegenslag of teleurstelling niet steeds naar anderen wijzen of in de slachtofferrol kruipen, maar problemen actief aanpakken en steeds weer voor jezelf uitdagende doelen stellen en je werk met een bepaalde mindset doen.

Wat kan de organisatie doen?

De organisatie kan veel doen om de bevlogenheid van haar medewerkers te stimuleren. Het blijkt dat stimulatie van bevlogenheid niet alleen in de aanpassing van taakinhoud zit, maar dat het ook gaat om het gedrag van de organisatie en leidinggevende richting de medewerkers. Centraal staan thema’s als betekenisgeving, waarden en vertrouwen. Dit zijn begrippen waar mensen in hun dagelijks leven al veel waarde aan hechten. Nu blijkt dat deze thema’s overwaaien naar het organisatieleven en tevens van belang zijn voor het stimuleren van bevlogenheid.

Adres

ONDERLANGS 21
6731 BK OTTERLO
T/06 11366763
INFO@BEORIGIN.NL
WWW.BEORIGIN.NL
IBAN/NL NL79 RABO 0305 6300 16
KVK/637 937 33
BTW/8554 04 784 B01

Aanmelden nieuwsbrief

@beorigin / #beorigin