Cases

Voor een grote nationale vereniging hebben wij het Management Team begeleidt in het vinden en het versterken van de onderlinge verbinding. We zijn gestart met individuele gesprekken om zodoende een goed zicht te krijgen op de verschillende persoonlijkheden die samen het MT vormen. Wat is hun…

Voor een grote Woningbouwcorporatie heeft be origin een bevlogenheidsonderzoek gehouden onder de medewerkers. Het onderzoek heeft zich gericht op drie, door de organisatie geformuleerde, pijlers; samenwerking, teambeleving en cultuur. Wij hebben deze thema’s geoperationaliseerd naar een kwalitatief…
  • TAGS: bevlogenheidsonderzoek, samenwerking, teambeleving, cultuur

Transparantie, verbinding en eigenaarschap, dat zijn de woorden die Ed den Besten, directievoorzitter van Rabobank Salland, gebruikt wanneer hij spreekt over authenticiteit en persoonlijk leiderschap. Ed vertelt over het belang van eigenaarschap en authenticiteit, voor zichzelf als individu, maar…
  • TAGS: cultuur, authenticiteit, persoonlijke ontwikkeling, talent, eigenaarschap

Wie op het hoge niveau van De Brauw Blackstone Westbroek wil presteren, moet meer in huis hebben dan vakinhoudelijke kennis. De ontwikkeling van Persoonlijk leiderschap is dan ook een groot en belangrijk onderdeel van het opleidings- en loopbaanprogramma. Lees hier hoe het grootste advocatenkantoor…
  • TAGS: talent, eigenaarschap, persoonlijk leiderschap, persoonlijke kracht

Adres

ONDERLANGS 21
6731 BK OTTERLO
T/06 11366763
INFO@BEORIGIN.NL
WWW.BEORIGIN.NL
IBAN/NL NL79 RABO 0305 6300 16
KVK/637 937 33
BTW/8554 04 784 B01

Aanmelden nieuwsbrief

@beorigin / #beorigin